Dřevostavby

Jsi zde : Home / Výhody dřevostaveb typu X-lam

Výhody dřevostaveb typu X-lam

Rozhodnutí pro dřevostavbu s sebou nese řadu výhod:

  • respekt k životnímu prostředí
  • nízkoenergetický provoz
  • pevná cena
  • rychlost výstavby
  • velká architektonická svoboda

Architektura pro trvale udržitelný rozvoj tvoří zároveň stavby vysoké estetické kvality.

Proč stavět ze dřeva?

Abychom vytvořili bezpečné, komfortní a zdravé prostředí, zároveň samozřejmě jako příspěvek k  ochraně životního prostředí.

Prostředí, jež nás obklopuje, ve kterém žijeme, jsme zdědili po předcích a jednou je zanecháme našim dětem. Je tedy naší povinností starat se a chránit je tím nejlepším možným způsobem, například aplikací bioarchitektury.

Respekt k životnímu prostředí se ve stavebnictví projevuje používáním  materiálů a energií z obnovitelných zdrojů. Stavby postavené z panelů X-lam mají vždy bilanci CO2 neutrální, a to díky přirozené vlastnosti dřeva, které jako konstrukční materiál nezatěžuje atmosféru uvolňováním CO2, ale naopak v době svého růstu CO2 z atmosféry v sobě konzervuje.

Iniciativa  20-20-20 a Klimahaus (Casa Clima)

Evropská směrnice Dir. UE del 18-06-2010/31 předpokládá, že počínaje rokem 2020 všechny nové stavby budou muset mít nulovou energetickou bilanci. Plán 20-20-20, jak také bývá zkáceně tato iniciativa ve stavebnictví nazývána, předpokládá: snížení o -20 % emisí CO2, zvýšení o +20 % podílu výroby energií z obnovitelných a lokálních zdrojů a o -20 % snížení spotřeby energií. 

Díky zásadám výstavby na principu "Klimahaus", nebo také "Casa Clima", Abete project realizuje již dnes ekologicky kompatibilní stavby s vysokou energetickou efektivitou. Toto zajišťuje trvale vysokou hodnotu nemovitostí i v budoucnosti.